Viết hộ em một bài văn 5 câu thôi ạ. Có thể tùy thích chọn các chủ đề luôn ạ: Choose the following topic and write a short pa

Viết hộ em một bài văn 5 câu thôi ạ. Có thể tùy thích chọn các chủ đề luôn ạ:
Choose the following topic and write a short paragraph. Writing about family routines; Writing about ways to improve he environment; Writing about an experience at a musicViết một bình luận

Câu hỏi mới