what time are you going to get up tomorrow,, she asked

what time are you going to get up tomorrow,, she asked

2 bình luận về “what time are you going to get up tomorrow,, she asked”

 1. what time are you going to get up tomorrow ? 
  Dịch : ngày mai mấy giờ bạn dậy ? 
  me to wake up at + (giờ) + tomorrow + (Buổi sáng,buổi trưa,buổi tối) 
  VD : me to wake up at 5am tomorrow morning
  Dịch : tôi sẽ thức dậy vào lúc 5h vào sáng mai 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới