why does lan like English? Nam asked

why does lan like English? Nam asked

2 bình luận về “why does lan like English? Nam asked”

 1. Nam asked me why Lan liked English.

  Câu gián tiếp có từ để hỏi như where who what,.. thì theo cấu trúc Wh-questin + S + V
  Và động từ like lùi về quá khứ là Liked

  Trả lời
 2. $\\$@ Why does Lan like English? Nam asked
  $\\$= Nam asked why does Lan liked English?
  $\\$*** Cấu trúc:
  $\\$⇒ S + asked (+ O) + (Wh-) + S + V

  color{lightblue}[#Egg]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới