Write a paragraph (120 – 150 words) about the nursess job.

Write a paragraph (120 – 150 words) about the nursess job.

1 bình luận về “Write a paragraph (120 – 150 words) about the nursess job.”

  1. $Refer(Tham khảo):$ Nurses not only change bandages, but also have more complicated jobs than doctors. The nurse’s job is to support and take care of the patient’s health; Treating wounds, performing medical work; They are also the one who gives advice and encouragement to patients. There are also many nurses in charge of administrative tasks such as document management, patient records, registers, assisting doctors in making diagnoses for patients. Nursing is also an unsung hero because this is one of the hardest jobs, requiring extraordinary energy and efforts. In fact, few professions can save lives, but medical professions like doctors, pharmacists, and nurses can do it. This is also the most valuable reward for those who do this. I hope someday not far I will be a nurse. I love nurse.
    $Translate(Dịch):$ Y tá không chỉ thay băng, mà còn có nhiều công việc phức tạp hơn bác sĩ. Công việc của y tá là hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân; Xử lý vết thương, thực hiện công tác y tế; Họ cũng là người đưa ra những lời khuyên, động viên cho bệnh nhân. Ngoài ra còn có nhiều y tá phụ trách các công việc hành chính như quản lý văn bản, hồ sơ bệnh nhân, sổ đăng ký, hỗ trợ bác sĩ đưa ra các chẩn đoán cho bệnh nhân. Y tá còn là một anh hùng thầm lặng bởi đây là một trong những nghề vất vả nhất, đòi hỏi nghị lực và sự cố gắng phi thường. Trên thực tế, ít ngành nghề nào có thể cứu được mạng người, nhưng nghề y như bác sĩ, dược sĩ, y tá thì có thể làm được. Đây cũng là phần thưởng giá trị nhất dành cho những ai làm được điều này. Tôi hy vọng một ngày nào đó không xa tôi sẽ là một y tá. Tôi yêu cô y tá.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới