`11.` There are many ______________ in our school library. A. old Vietnamese interesting history books B. interesting old Vie

`11.` There are many ______________ in our school library.
A. old Vietnamese interesting history books
B. interesting old Vietnamese history books
C. interesting Vietnamese old history books
D. Vietnamese interesting old history books

2 bình luận về “`11.` There are many ______________ in our school library. A. old Vietnamese interesting history books B. interesting old Vie”

 1. 11>There are many interesting old Vietnamese history books in our school libary
  Vị trí của tính từ trước danh từ
  Opinion (quan điểm) – interesting + Age (tuổi tác) – old + Origin (xuất xứ) – Vietnamese + N

  Trả lời
 2. B. interesting old Vietnamese history books
  Giải thích :
  Thứ tự tính từ trong tiếng Anh: Opinion (Quan điểm) – Size (Kích cỡ) – Age (Tuổi) – Shape (Hình dáng) – Color (Màu sắc) – Origin (Nguồn gốc) – Material (Chất liệu) – Purpose (Tác dụng , mục đích)

  Trả lời

Viết một bình luận