3.That man was selling unusual relics. They were illegally removed from the protected area of this heritage site –> 4.There’

3.That man was selling unusual relics. They were illegally removed from the protected area of this heritage site
–>
4.There’s a gate at the end of this corridor. The gate leads to the main door of the temple
–>
Nhớ giải thích nha

2 bình luận về “3.That man was selling unusual relics. They were illegally removed from the protected area of this heritage site –> 4.There’”

 1. 3. That man was selling unusual relics illegally removed from the protected area of this heritage site.
  Dịch: Người đàn ông đó đã bán những di vật bất thường đã bị lấy đi trái phép khỏi khu vực được bảo vệ của địa điểm di sản này.
  4. At the end of this corridor there is a gate leading to the main door of the temple.
  Dịch:  Ở cuối hành lang này có một cánh cổng dẫn đến cửa chính của ngôi đền
  * Rút gọn bằng V_ed khi động từ của MĐQH ở thể bị động
  * Rút gọn bằng V_ing khi động từ của MĐQH ở thể chủ động

  Trả lời
 2. Lý thuyết: 
  – Rút gọn mệnh đề bằng Ving khi động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể chủ động
  – Rút gọn mệnh đề bằng V-ed khi động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể bị động
  Lời giải chi tiết:
  3. That man was selling unusual relics illegally removed from the protected area of this heritage site.
  Tạm dịch: Người đàn ông đó đã bán di tích bất thường bất hợp pháp lấy từ khu vực được bảo vệ của địa điểm di sản này.
  4. At the end of this corridor, there is a gate leading to the main door of the temple.
  Tạm dịch: Ở cuối hành lang này có một cái cổng dẫn đến cửa chính của ngôi đền.

  Trả lời

Viết một bình luận