As I had been cheated out of all my money. I couldn’t even pay the rent. => Having…

As I had been cheated out of all my money. I couldn’t even pay the rent.
=> Having…

1 bình luận về “As I had been cheated out of all my money. I couldn’t even pay the rent. => Having…”

  1. …….. been cheated out of all my money, I couldn’t even pay the rent
    Chủ ngữ giả đứng ở đầu câu luôn chia ở dạng V-ing, Chỉ có V  làm chủ ngữ giả mới phải đổi sang V-ing, những thứ còn lại giữ nguyên

    Trả lời

Viết một bình luận