“Don’t forget to phone me when you get to London”, said to mom. -> My mom reminded ………………….

“Don’t forget to phone me when you get to London”, said to mom.
-> My mom reminded ………………….

2 bình luận về ““Don’t forget to phone me when you get to London”, said to mom. -> My mom reminded ………………….”

 1. “Don’t forget to phone me when you get to London”, said to mom.
  -> My mom reminded me to phone her when I get to London
  – Ta có cấu trúc:
  => S+ remind+ O+ (not) to V: Ai nhắc nhở ai làm gì
  – Forget+ to V/ N: Quên làm gì/ cái gì
  – When+ S+ V= On+ V-ing: Khi ai đó làm gì
  $#Cover$

  Trả lời
 2. $1.^{}$ My Mom reminded me to phone her when I got to London.
  $-^{}$ Remind sb to V(inf): Nhắc nhở
  $-^{}$ Thì HTĐ $→^{}$ Thì QKĐ: Get $→^{}$ Got
  Me $→^{}$ Her 
  $-^{}$ Forget + to V: Quên làm gì ở HT hoặc TL
  $-^{}$ Nghĩa: Mẹ tôi nhắc tôi gọi điện cho bà khi tôi đến London.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới