I cant imagine using such a(n) _____________________ bathroom in such weather. Its freezing cold, you see. HOT

I cant imagine using such a(n) _____________________ bathroom in such
weather. Its freezing cold, you see. HOT

1 bình luận về “I cant imagine using such a(n) _____________________ bathroom in such weather. Its freezing cold, you see. HOT”

  1. -> unheated
    – Trước danh từ “bathroom” là tính từ; unheated (adj.): ko đc làm nóng
    – Dịch: Tôi ko thể tưởng tượng sử dụng một phòng tắm ko đc làm nóng trong thời tiết này. Nó lạnh buốt, bạn thấy đó.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới