It is not necessary for Daisy to call Peter today. (have to)

It is not necessary for Daisy to call Peter today. (have to)

2 bình luận về “It is not necessary for Daisy to call Peter today. (have to)”

 1. #Nae
  => Daisy doesn’t have to call Peter today
  – Cấu trúc have to:
  (+) S + have/ has/ had to + Vinf + …
  (-) S + trợ động từ + not + have to + Vinf + …
  – “Have to” dùng để để diễn tả một hành động bắt buộc phải thực hiện. 
  – “Have to” thường dùng để nói về luật lệ, quy tắc (khách quan)

  Trả lời
 2. Daisy doesn’t have to call Peter today
  Giải thích: Cấu trúc have to/need to: diễn tả một hành động phải làm một công việc gì đó
  Form: (Don’t/doesn’t)have to/need to do something
  Chúc bạn học tốt ^_^!!!
  (Nếu thấy hay hãy vote 5*, cảm ơn và bình chọn là câu trả lời hay nhất để mình có động lực giải các bài tập khác nhé!)
  #ducklingshinigami
  #teamconngoantrogioi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới