it’s winter that bears dont eat anything Tìm lỗi sai và giải thích với ạ

it’s winter that bears dont eat anything
Tìm lỗi sai và giải thích với ạViết một bình luận