…….. a long time since I last saw her. A. There is B. For C. During D. It is

…….. a long time since I last saw her.

A. There is

B. For

C. During

D. It is

2 bình luận về “…….. a long time since I last saw her. A. There is B. For C. During D. It is”

 1. Giải đáp + giải thích: D. It was ( mình nghĩ đề sai bạn nhé)
  Dịch : It was a long time since i last saw her ( nó đã được 1 tg dài kể từ lần cuối tôi thấy cô ấy)
  Ta có: Thì HTHT…….since………Thì QKĐ ( trước since chia HTHT, sau since chia ở QKĐ)
  Cấu trúc câu THTHT: It + was/were + một khoảng tg + since + S + Vqkđ
  XIN 5*+CTRLHN VỚI Ạ
  CHÚC BAN HỌC TỐT

  Trả lời
 2. $#Hy$
  + Đề sai -> It was 
  + It’s + quãng thời gian + since + S + V(quá khứ đơn)
  • It was a long time since I last saw her: Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới