Chỉ giúp e đi ạ What my mother/ my father looks like ? What my mother/ my father best qualities are ?<

Chỉ giúp e đi ạ

What my mother/ my father looks like ?

What my mother/ my

father best qualities are ?

1 bình luận về “Chỉ giúp e đi ạ What my mother/ my father looks like ? What my mother/ my father best qualities are ?<”

 1. What does my mother/ my father looks like ?
  => She / he is tall and thin ( Anh ấy / Cô ấy cao và gầy )
  => She / He is fat and short ( Anh ấy / Cô ấy mập và lùn )
  Cấu trúc :
  – Wh + Do/does + S + …
  – S + Tobe + Pre
  What my mother/ my father best qualities are ?
  =>He / She  is kind and friendly ( Anh ấy / Cô ấy tốt bụng và thân thiện )
  => He/She is cold and difficult ( Anh ấy / Cô ấy lạnh lùng và khó gần )
  => He/She is smart ( Anh ấy / Cô ấy thông minh )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới