Mother/not/My/buying/regrets/bag/this/.

Mother/not/My/buying/regrets/bag/this/.

2 bình luận về “Mother/not/My/buying/regrets/bag/this/.”

  1. -> My mother regrets not buying this bag.
    ———————————————————-
    Tạm dịch: Mẹ tôi hối hận vì không mua chiếc túi đó
    regrets + Ving : hối hận vì điều gì đó….

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới