the conical leaf hats is said to be symbol of vietnamese culture a/ leaf hats b/ to be c/ of d/ culture

the conical leaf hats is said to be symbol of vietnamese culture
a/ leaf hats b/ to be c/ of d/ culture
sửa lỗi sai dúp mik vs mng ạ

1 bình luận về “the conical leaf hats is said to be symbol of vietnamese culture a/ leaf hats b/ to be c/ of d/ culture”

 1. – leaf hats -> leaf hat
  ==========
  – Cấu trúc bị động thì HTĐ: S + am/ is/ are + VpII + (by O)
  – Cấu trúc bị động ‘people say that’: S + be + said + to V/ to have VpII.
  – ‘is’ là tobe ở dạng số ít -> the conical leaf hats bỏ s/es

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới