What am I going to do? I forgot bringing /to bring my calculus text and I need it for the review today. Giúp e với ạ, e tra m

What am I going to do? I forgot bringing /to bring my calculus text and I need it for the review today.
Giúp e với ạ, e tra mạng thì toàn chọn bringing mà trong câu này là quên việc phải làm nên phải là to bring chớ ạ huhuViết một bình luận

Câu hỏi mới