Eating too much …will be harmful for your health A. Vegetables B. Junk food C. Health food D. Fresh food

Eating too much …will be harmful for your health
A. Vegetables
B. Junk food
C. Health food
D. Fresh food

2 bình luận về “Eating too much …will be harmful for your health A. Vegetables B. Junk food C. Health food D. Fresh food”

 1. Giải đáp : B . Junk food ( đồ ăn vặt )
  Eating too much junk food will be harmful for your health 
  Dịch : Ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ có hại cho sức khỏe của bạn 
  NHỚ CHO MIK 5 SAO NHÉ 

  Trả lời
 2. @Ame
  Eating too much … will be harmful for your health
  A. Vegetables -> Rau củ (n)
  =>     B. Junk food -> Thức ăn rác ( tiếng lóng ) : Đồ ăn vặt (n)
  C. Health food -> Thực phẩm tốt cho sức khỏe ( phrase )
  D. Fresh food -> Thực phẩm sạch ( phrase )
  => Eating too much junk food will be harmful to your health.
  => Ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ có hại cho sức khỏe của bạn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới