Giúp em dịch các câu hỏi này với ạ , em cảm ơn . 1. Giới thiệu họ tên, 2. Công việc đang làm, khi nào có thể sang Malay được

Giúp em dịch các câu hỏi này với ạ , em cảm ơn .
1. Giới thiệu họ tên,
2. Công việc đang làm, khi nào có thể sang Malay được?
3. Công việc cũ là gì? Sao lại nghỉ?
4. Biết gì về công việc content moderator này không?
5. Ví dụ trong trường hợp bạn xem video bạo lực, máu me, hiếp dâm thì bạn sẽ làm gì? Cách giải quyết vấn đề tâm lý của bạn ra sao?
6. Nếu bạn bị stress, bạn thường làm gì?
7. Bạn đi đi làm thì gặp tai nạn xe hoặc có vụ việc gì đó xảy ra, bạn sẽ làm gì? Đứng lại xem hay đi tiếp?
8. Có dự định gắn bó lâu dài với công việc này không?
Viết một bình luận