Giúp mình với ạ! Tim didn’t take his doctor’s advice It’s a pity. A. If only Tim had taken his doctor’s advice. B. Tim regret

Giúp mình với ạ!
Tim didn’t take his doctor’s advice It’s a pity.
A. If only Tim had taken his doctor’s advice.
B. Tim regrets having taken his doctor’s advice. C. Tim wishes he took his doctor’s advice.
D. It was a pity not to take his doctor’s advice.

2 bình luận về “Giúp mình với ạ! Tim didn’t take his doctor’s advice It’s a pity. A. If only Tim had taken his doctor’s advice. B. Tim regret”

 1. → Giải đáp đúng là: A. If only Tim had taken his doctor’s advice.
  → Giải thích:
  – Cấu trúc: If only + S + had + V3/ed 
  – Tạm dịch: Giá như Tim đã làm theo lời khuyên của bác sĩ.

  Trả lời
 2. => A.
  – Câu ước cho QK: If only + S + had + Vpp + …
  – Loại B vì sai nghĩa, C vì chưa lùi thì khi dùng câu ước cho qk. D, không rõ ràng về chủ ngữ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới