he knew by heart the ……….. of the note his wife left for him on the table a.plot b.title c. content d.information

he knew by heart the ……….. of the note his wife left for him on the table
a.plot b.title c. content d.information

2 bình luận về “he knew by heart the ……….. of the note his wife left for him on the table a.plot b.title c. content d.information”

 1. he knew by heart the ……….. of the note his wife left for him on the table
  Anh ấy thuộc lòng ……….. của ghi chú mà vợ anh ấy đã để lại cho anh ấy trên bàn
  a.plot: cốt truyện
  b.title: tiêu đề
  $c.$ content: nội dung
  d.information: Thông tin
  Anh ấy thuộc lòng cốt truyện của ghi chú mà vợ anh ấy đã để lại cho anh ấy trên bàn ( không hợp lí -> loại A)
  Anh ấy thuộc lòng tiêu đề của ghi chú mà vợ anh ấy đã để lại cho anh ấy trên bàn ( không hợp lí -> loại B)
  Anh ấy thuộc lòng nội dung của ghi chú mà vợ anh ấy đã để lại cho anh ấy trên bàn ( hợp lí -> chọn C)

  Trả lời
 2. $\text{+) Knew by heart: thuộc lòng}$
  $\text{+) Plot: cốt truyện}$
  $\text{+) Title: tiêu đề}$
  $\text{+) Content: Nội dung}$
  $\text{+) Information: Thông tin}$
  $\text{Dựa vào nghĩa của câu:}$
  → Anh ta thuộc lòng cái…..của tờ giấy mà vợ anh ta đã để lại trên bàn.
  → Nội dung là từ phù hợp nhất.
  $\text{⇒ CHỌN C.}$
  _________________________________________
  $\text{CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ! TYMTYM <3}$
  $\text{#RosyWilliam}$

  Trả lời

Viết một bình luận