I am going shopping là cấu trúc ngữ pháp như thế nào ạ vì e thấy có cấu trúc I am going to V dùng để diễn tả những dự định

I am going shopping là cấu trúc ngữ pháp như thế nào ạ vì e thấy có cấu trúc I am going to V dùng để diễn tả những dự định nhưng còn going + Ving thì e không biết.Viết một bình luận

Câu hỏi mới