I like sporting cars . Câu này có đúng ko ạ, mình có đọc đc là danh động từ không đứng trước object

I like sporting cars . Câu này có đúng ko ạ, mình có đọc đc là danh động từ không đứng trước objectViết một bình luận

Câu hỏi mới