it was an ____ relationship .He was rich, powerful and experienced — I was very young and naive(equality)

it was an ____ relationship .He was rich, powerful and experienced — I was very young and naive(equality)

2 bình luận về “it was an ____ relationship .He was rich, powerful and experienced — I was very young and naive(equality)”

 1. \color{green}{\text{@Quyen}}
  => unequal (adj) : không bình đẳng
  – DHNB : relationship
  – a / an + adj + N
  @ Dịch : Đó là một mối quan hệ không bình đẳng. Anh ấy giàu có, quyền lực và giàu kinh nghiệm – tôi còn rất trẻ và ngây thơ.

  Trả lời
 2. Giải đáp : unequal
  – equality : sự bình đẳng , ngang bằng (N)
  – equal : cân bằng , công bằng (adj)
  – unequal : không công bằng (adj)
  – Vì tân ngữ ”anh ấy” là một người quyền lực mà trong khi tân ngữ ”tôi” là một người kém hơn so với tân ngữ ”anh ấy” → Không công bằng .
  – Sau mạo từ và trước danh từ cần tính từ .
  – Dịch : Đó là một mối quan hệ không công bằng . Anh ấy đã giàu có , quyền lực và giàu kinh nghiệm – Trong khi tôi đã rất nhỏ và ngây thơ .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận