She was used to do shopping on Saturday but now she doesn’t have time

She was used to do shopping on Saturday but now she doesn’t have time

2 bình luận về “She was used to do shopping on Saturday but now she doesn’t have time”

 1. $\Longrightarrow$ $\text{Was -> ∅}$
  $\Longrightarrow$ $\text{Do -> Go}$
  $\rightarrow$ Used + to V : Trước kia làm gì
  $\rightarrow$ Tobe + used + to Ving : Quen làm gì đó
  $\rightarrow$ Trước kia cô ấy thường đi mua sắm vào thứ bảy nhưng bây giờ cô ấy không có thời gian.

  Trả lời

Viết một bình luận