They play handball Chuyển sang câu bị động

They play handball

Chuyển sang câu bị độngViết một bình luận

Câu hỏi mới