Trọng âm A. Cancel B. Attend C. Conflict D. Complain

Trọng âm

A. Cancel

B. Attend

C. Conflict

D. Complain

2 bình luận về “Trọng âm A. Cancel B. Attend C. Conflict D. Complain”

 1. Trọng âm
  A.’Cancel 
  B. Attend
  C. ‘Conflict
  D. Com’plain
  Không có đáp án chính xác.
  Vì A và C đánh âm 1;   còn B và D đánh âm 2
  Note: Trọng âm không đánh vào âm có phiên âm là /ə/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới