Viết lại câu sử dụng câu bị động People say that Mackenzie is one of the best writers -> Mackenzie

Viết lại câu sử dụng câu bị động

People say that Mackenzie is one of the best writers

-> MackenzieViết một bình luận

Câu hỏi mới