We haven’t been swimming for ages. It’s ages ________

We haven’t been swimming for ages.

It’s ages ________

2 bình luận về “We haven’t been swimming for ages. It’s ages ________”

 1. \text{Answer :} It’s ages since we last swam 
  -> It + is / has been + time / timeline + since + S + last + Ved / V2
  => Đã bao lâu kể từ khi …
  -> Translate : Đã nhiều năm kể từ khi lần cuối chúng tôi đi bơi
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. Answer : It’s ages since we last swam
  – S + have/has + not + V_(pp) + … + for + time 
  -> Ai đó chưa làm gì khoảng |thời gian|
  = It is + time + since + S + last + V_(ed) / V_2+ …
  -> Đã là |thời gian| từ khi ai đó lần cuối làm gì đó
  – Swim -> Swam
  – Dịch :  Đã nhiều năm rồi từ khi chúng ta lần cuối đi bơi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới