Question 6. Children…..to show respect to their teachers. A. teach B. are teaching C. are taught D. taught

Question 6. Children…..to show respect to their teachers.
A. teach B. are teaching C. are taught D. taught

2 bình luận về “Question 6. Children…..to show respect to their teachers. A. teach B. are teaching C. are taught D. taught”

 1. → Giải đáp đúng là: C. are taught
  → Giải thích:
  – Cấu trúc: Câu bị động: Thì HTĐ: S + is/are/am + V3/ed + (by O).
  – Tạm dịch: Trẻ em được dạy để thể hiện sự tôn trọng với giáo viên của họ.

  Trả lời
 2. Children … to show respect to their teachers
  A, teach
  B, are teaching
  C, are taught
  D, taught
  Đây là cấu trúc của bị động vì học sinh được dạy bởi giáo viên
  S(o) + am/is/are + V3 + by + O(s)
  Tạm dịch
  Trẻ em được dạy để thể hiện sự tôn trọng với giáo viên của chúng
  #Hattori Heiji
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới