She can teach you how to _____ at tennis(successful)

She can teach you how to _____ at tennis(successful)

2 bình luận về “She can teach you how to _____ at tennis(successful)”

 1. She can teach you how to succeed at tennis
  =======================================
  – How + to-V : làm cách nào để -> succeed (v) : thành công 
  – successful(adj) : thành công 
  TRANS  Cô ấy có thể dạy bạn cách thành công trong môn quần vợt
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận