The two boxers đi their Best to knock….out a. Them B. Themselves C,each other D, each other’s

The two boxers đi their Best to knock….out
a. Them
B. Themselves
C,each other
D, each other’s

1 bình luận về “The two boxers đi their Best to knock….out a. Them B. Themselves C,each other D, each other’s”

 1. The two boxers đi their Best to knock….out
  A. Them
  B. Themselve
  s C,each other
  D, each other’s
  Dịch nghĩa:
  Hai võ sĩ thi đấu tốt nhất để hạ gục …
  A) Họ
  B. Bản thân họ
  C, nhau
  D, của nhau
  Câu hoàn chỉnh sẽ là:
  The two boxers đi their Best to knock  each other’s out
  Dịch câu:Hai võ sĩ thi đấu hết mình để hạ gục nhau
  Vậy ta chọn ý D

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới