Tìm lỗi sai: While staying a few days in Bali, Peter travelled, met some strange people, and started to feel alone Chọn đáp á

Tìm lỗi sai: While staying a few days in Bali, Peter travelled, met some strange people, and started to feel alone
Chọn đáp án: A, days B,travelled C,alone D,people

1 bình luận về “Tìm lỗi sai: While staying a few days in Bali, Peter travelled, met some strange people, and started to feel alone Chọn đáp á”

 1. Sai: C, alone
  Sửa: lonely
  While staying a few days in Bali, Peter travelled, met some strange people, and started to feel lonely
  Khi ở một vài ngày ở Bali, Peter đi du lịch, gặp người lạ, và bắt đầu cảm thấy cô đơn
  Alone diễn tả trạng thái, lonely diễn tả cảm xúc. Alone là thích cảm giác một mình, còn lonely không muốn trải qua cảm giác cô độc
  @pvlinhiscute0310

  Trả lời

Viết một bình luận