_____you plan, the better the result you will. A. Careful as B. The more careful C. The more carefully D. More careful Mình

_____you plan, the better the result you will.
A. Careful as
B. The more careful
C. The more carefully
D. More careful
Mình phân vân ý B,C mn giải thích dùm mình ạ

2 bình luận về “_____you plan, the better the result you will. A. Careful as B. The more careful C. The more carefully D. More careful Mình”

 1. _____you plan, the better the result you will.
  A. Careful as
  B. The more careful
  C. The more carefully
  D. More careful
  => Cấu trúc so sánh kép (càng …càng): The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V.
  carefully => more carefully

  Trả lời
 2. Giải đáp: C The more carefully
  – So sánh kép ( càng … càng ) với adv:
  + The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V 
  – Câu A, D không đúng ngữ pháp ( loại )
  – Không chọn B vì “plan” là động từ nên cần trạng từ là “adv” (carefully: một cách cẩn thận)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới