1. What’s your – I like cooking very much. 2. Her sister likes listening to . 3. The girl

1. What’s your – I like cooking very much.
2. Her sister likes listening to .
3. The girl doesn’t like kites.
4. They like taking .
5. Riding a is really cool.

2 bình luận về “1. What’s your – I like cooking very much. 2. Her sister likes listening to . 3. The girl”

 1. 1. hobby
  – hobby : sở thích
  – What + tobe + TTSH + hobby? -> hỏi sở thích
  2. music
  – listen to music ( v ) nghe nhạc
  – like + V-ing : thích
  – Her sister ( chủ ngữ ngôi số ít ) + likes
  3. flying
  – HTĐ : S + don’t/doesn’t + Vinf + O
  – like + V-ing : thích
  – The girl ( chủ ngữ ngôi số ít ) + doesn’t
  4. photos
  – take photos ( v ) chụp ảnh
  – like + V-ing : thích
  – They ( chủ ngữ ngôi số nhiều ) + like
  5. bike
  – ride a bike ( v ) đạp xe đạp
  – – – — – – — – – — –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời
 2. $@Pn$
  Xin hay nhất về cho nhóm
  1. What’s your hobby
  Vì cooking là V và cũng là sở thích nên chọn hobby
  2. Her sister likes listening to music
  Vì S là her nên “like” phải thêm s. Thường thì “listening to music “nên chọn từ đó.
  3. The girl doesn’t like flying kites.
  Kites là con diều nên khi thêm từ “flying” thì sẽ là thả diều
  4. They like taking photos.
  Taking= take+ ing  mà take lại là chụp nên chỉ có photos mới hợp
  5. Riding a bike is really cool.
  Riding= ride+ing, ride là chạy, nên chọn bike

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới