dịch hộ mình câu này với: Do you have like Tuan Minh? Yes,I like Tuan Minh.

dịch hộ mình câu này với: Do you have like Tuan Minh?
Yes,I like Tuan Minh.Viết một bình luận

Câu hỏi mới