His bird has ………..wings Mình đang cần gấp ạ Nhanh nhé MÌnh cho 5 sao ai trả lời đúng

His bird has ………..wings
Mình đang cần gấp ạ
Nhanh nhé
MÌnh cho 5 sao ai trả lời đúng

2 bình luận về “His bird has ………..wings Mình đang cần gấp ạ Nhanh nhé MÌnh cho 5 sao ai trả lời đúng”

 1. His bird has two wings
  DHNB : nói về 1 sự thật 
  *Thì hiện tại đơn :
  S + V(s/es)
  S + do/ does + not + V (inf)
  Do/ Does (not) + S + V  (inf)?
  * Từ vựng : wing  : cánh
  * Tạm dịch : Chú chim của anh ấy có hai cái cánh

  Trả lời
 2. Giải đáp: two
  Chủ từ “bird” là ngôi thứ ba số ít
  -> Động từ have thêm “s” thành has
  Dịch: Chim của anh ấy có hai cái cánh
  #TranDucQuangNBK

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới