mọi người cứu em 7 giờ em phải nộp bài ………..is my brother …………is my sister children’s day ……….first of ju

mọi người cứu em 7 giờ em phải nộp bài
………..is my brother
…………is my sister
children’s day ……….first of june
my phone number …….. 0192837419

2 bình luận về “mọi người cứu em 7 giờ em phải nộp bài ………..is my brother …………is my sister children’s day ……….first of ju”

 1. -he is my brother
  ->anh ấy là anh/em trai của tôi
  -she is my sister
  ->cô ấy là chị/em gái của tôi
  children’s day   is the  first of June
  ->ngày thiếu nhi là ngày đầu tiên của tháng 6
  -my phone number   is 0192837419
  ->số điện thoại của tôi là 0192837419 
  chúc em học tốt

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  ………..is my brother
  ⇒ He
  ………..is my sister
  ⇒ She
  Children’s day ……….first of june
  ⇒ is the
  My phone number ……… 0192837419
  ⇒ is

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới