ask/your teacher/a lot of questions/does

ask/your teacher/a lot of questions/does

2 bình luận về “ask/your teacher/a lot of questions/does”

 1. Does your teacher ask a lot of questions ?
  => Có phải giáo viên của bạn hỏi nhiều câu hỏi ?
  Thì hiện tại đơn:
  – Câu hỏi: Do/ Does + S + V nguyên thể + O

  Trả lời
 2. Does your teacher ask a lot of questions?
  $-^{}$ Thì $\text{HTĐ}$ (?) Do/Does + S + V(inf)?
  $-^{}$ Chủ ngữ là He/She/It/N(số ít) $→^{}$ Does 
  Chủ ngữ là I/We/You/They/N(số nhiều) $→^{}$ Do
  $-^{}$ Dịch: Giáo viên của bạn có hỏi nhiều câu hỏi không?
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới