does/use/acomputer/your mother

does/use/acomputer/your mother

2 bình luận về “does/use/acomputer/your mother”

 1. Giải đáp:
  ⇒ Does your mother use a computer?
  Tạm dịch: ” Mẹ tôi có đang dùng máy tính không?”
  Công thức:
  ⇒ thì hiện tại đơn: Do/Does+S+V+Tân ngữ.
  $#iulamco210$

  Trả lời
 2. -> Does your mother use a computer?
  – Hiện tại đơn (?): Do / Does+S+V+O?
  – Tạm dịch: Mẹ của bạn có dùng 1 chiếc máy tính không ?
  @Dream

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới