How many Monsters are in the story

How many Monsters are in the story

2 bình luận về “How many Monsters are in the story”

 1. don’t know anymore 
  what movie is that?
  How many Monsters are in the story : Có bao nhiêu quái vật trong câu chuyện
  how many :có ba nhiêu
  monsters: quái vật
  are in the story: trong câu chuyện

  Trả lời

Viết một bình luận