Tìm và sửa lỗi sai Look at the picture, there are nice

Tìm và sửa lỗi sai

Look at the picture, there are nice

2 bình luận về “Tìm và sửa lỗi sai Look at the picture, there are nice”

 1. Đề: Look at the picture, They are nice
  Giải thích: 
  – Do ”they are” là số nhiều.
  – Mà ”picture” không thêm ”s” $\rightarrow$ ngôi số ít
  $\rightarrow$ Sai 
  $\rightarrow$ Sửa lại: ”picture” $\rightarrow$ ”pictures”
  Tạm dịch: Hãy nhìn vào các bức tranh, chúng rất đẹp
  $\text{maingoctranthi}$

  Trả lời
 2. Look at the picture, they are nice
  -Picture->pictures
  -Ta thấy vế sau chia chủ ngữ là they và động từ tobe là are -> Picture phải là số nhiều 
  -Để chuyển picture thành số nhiều ta thêm “s” 
  #Darmon

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới