What do you do at bk time?

What do you do at bk time?

2 bình luận về “What do you do at bk time?”

 1. $⇒$I play badminton at break time. (Hoặc một hoạt động mà bạn thường làm vào giờ ra chơi)
  $•$ Dịch: tôi chơi cầu lông vào giờ ra chơi.
  $•$ Cấu trúc:
  Ask:QW + do/ does + S + V….?
  Answer: S + V…
  $@Gwatin$

  Trả lời
 2. What do you do at break time ? ( Bạn làm gì vào giờ ra chơi )
  Answer ( Trả lời ):
  – At break time, I play football. ( Hoặc môn thể thao nào đó bạn thích )
  – At break time, I chat with my friends.
  – At break time, I eat lunch.
  – At break time, I read books.
  – At break time, I make paper planes.
  – At break time, I listen to music.
  Cấu trúc :
  S (chủ ngữ) + Verb + O
  @inhnguyenanhthu315

  Trả lời

Viết một bình luận