(1)Chúng có bộ lông vàng óng. (2)Một màu vàng óng đáng yêu như màu của con tơ nõn mới guồng. (3)Nhưng đẹp nhất là đôi mắt vớ

(1)Chúng có bộ lông vàng óng. (2)Một màu vàng óng đáng yêu như màu của con tơ nõn mới
guồng. (3)Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. (4)Đôi mắt chỉ bằng hạt cườm, đen nhánh hạt
huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt động của hai con ngươi bóng
mỡ. (5) Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế,
mọc ngăn ngắn đằng trước. (6)Cái đầu xinh xinh vàng nuột và ở dưới bụng, lủn chủn hai các chân bé
tí màu đỏ hồng.
Xác định câu kể ai thế nào và xác định chủ ngữ vị ngữ
Giúp mình với nha
Xin cảm ơn
Nhanh lên ạ

2 bình luận về “(1)Chúng có bộ lông vàng óng. (2)Một màu vàng óng đáng yêu như màu của con tơ nõn mới guồng. (3)Nhưng đẹp nhất là đôi mắt vớ”

 1. 1.Chúng/có bộ lông vàng óng.
      CN              VN
  4.Đôi mắt/chỉ bằng hạt cườm,đen nhánh hạt huyền,lúc nào cũng đưa đi đưa lại.
       CN                                                                    VN
  5.Một cái mỏ/màu nhưng hươu,vừa bằng ngón tay.
       CN                                   VN
  Đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế,mọc ngăn ngắn đằng trước.
  6.Cái đầu/xinh xinh vàng nuột và ở dưới bụng,lủn thủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng.
       CN                                                               VN
  @khanhhanosad
  Cách trình bầy: emyeuanhhhh

  Trả lời
 2. Các câu kể Ai thế nào? là các câu:
  1; 4; 5; 6
  Xác định chủ ngữ vị ngữ:
  1. Chúng/có bộ lông vàng óng.
          CN                    VN
  4. Đôi mắt/ chỉ bằng hạt cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại         CN                                   VN
  như có nước, làm hoạt động của hai con ngươi bóng
  5. Một cái mỏ/ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay
           CN                                              VN
  đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế,
   mọc ngăn ngắn đằng trước.
  6. Cái đầu/ xinh xinh vàng nuột và ở dưới bụng, lủn chủn hai các chân bé tí màu đỏ hồng.
         CN                                                    VN
  Chúc em học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới