1. I like / football / the rain. / playing / in 2. the / are / in / My toy / brown box. 3. My uncle has to work hard from

1. I like / football / the rain. / playing / in
2. the / are / in / My toy / brown box.
3. My uncle has to work hard from 5 in the morning _ _ 7 in the evening.
dễ mà, đk

2 bình luận về “1. I like / football / the rain. / playing / in 2. the / are / in / My toy / brown box. 3. My uncle has to work hard from”

 1. 1. I like playing football in the rain.
  Sau like + V – ing.
  2. My toys are in the brown box.
  3. My uncle has to work hard from 5 in the morning to 7 in the evening.
  Vì Chỉ một mốc thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ ta dùng ‘to’.

  Trả lời
 2. 1, I like playing football in the rain.
  Form : like + Ving : Thích làm cái gì.
  Translate : Tôi thích chơi bóng đá dưới mưa.
  2, My toys are in the brown box.
  Form : N (Plural Nouns) + are
  Translate : Đồ chơi của tôi ở trong hộp màu nâu.
  3, My uncle has to work hard from 5 in the morning to 7 in the evening.
  Form : from + time + to + time
  – > Thời điểm bắt đầu đến thời điểm nào đó.
  Translate : Chú tôi phải làm việc chăm chỉ từ 5 giờ sáng tới 7 giờ tối.

  Trả lời

Viết một bình luận