1.Write their jobs and where they work. A.(hình ảnh gặt lúa) ________________. B(hình ảnh bác sĩ)_________________. C.(hình ả

1.Write their jobs and where they work.
A.(hình ảnh gặt lúa) ________________.
B(hình ảnh bác sĩ)_________________.
C.(hình ảnh công nhân đang làm việc)______________________.
D.(hinh ảnh chú làm nghền taxi)___________________.
E.(hình ảnh cô y tá và bệnh nhân)__________________.
2.Read and match.
1.What does your mother do ? a.He works in an office.
2.Where dóe she work? b.He’s a clerk.
3.Does she like her job? c.Yes,he does.
4.What does youss father do? d.She works in a hospital.
5.Where does he work? e.She’s a nurse
6.Does he like his job? f.Yes,she does.

1 bình luận về “1.Write their jobs and where they work. A.(hình ảnh gặt lúa) ________________. B(hình ảnh bác sĩ)_________________. C.(hình ả”

 1. A. farmer in a farm ( gặt lúa-> làm ruộng-> làm nông dân)
  B. doctor in a hospital ( doctor là bác sĩ)
  C. worker in factory ( worker là công nhân)
  D. driver in a taxi( driver là tài xế)
  E. nurse with a patient ( nurse là y tá )
  2
  1. e ( mẹ bạn làm nghề gì? – Bà ấy là y tá)
  2. d ( Bà ấy làm việc ở đâu? – Bà ấy làm ở bệnh viện)
  3. f ( Bà ấy có thích công việc ấy không? – Có, bà ấy thích )
  4. b ( bố bạn làm nghề gì? – Ông ấy là nhân viên văn phòng)
  5. a ( Ông ấy làm việc ở đâu? – Ông ấy làm ở trong một văn phòng)
  6. c ( Ông ấy có thích công việc ấy không?- Có, ông ấy thích)
  Câu 1 2 3 sử dụng she vì  mother là phụ nữ
  Câu 4 5 6 sử dụng he vì father là đàn ông 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới