2.Read the notes. Write sentences VD1. children taken to aquarium by father The children were taken to the aquarium

2.Read the notes. Write sentences
VD1. children taken to aquarium by father
The children were taken to the aquarium by their father
2 sea creatures filmed by camera deep in sea
3 one creatures called sea lily
4 not flower – animal (two sentences)
5 children not want leave exhibition
6 wanted visit aquarium again
7 fantastic visit
8 both dreamed sea creatures that night
Giúp với ạ

1 bình luận về “2.Read the notes. Write sentences VD1. children taken to aquarium by father The children were taken to the aquarium”

 1. 2. Read the notes. Write sentences
  VD1. Children taken to aquarium by father.
  -> The children were taken to the aquarium by their father.
  2. Sea creatures filmed by camera deep in sea.
  -> Sea creatures were filmed by camera deep in sea.
  3 . One creature called sea lily.
  -> One creature was called sea lily.
  4 . Not flower – animal ( two sentences )
  -> There wasn’t flower.
  -> There wasn’t animal.
  5 . Children not want leave exhibition 6 wanted visit aquarium again.
  -> Children weren’t want leave exhibition 6 wanted visit aquarium again.
  7 . Fantastic visit.
  -> It was a fantastic visit.
  8 . Both dreamed sea creatures that night.
  -> Both were dreamed sea creatures that night.
  Cấu trúc :
  He/she/it/I/ Số ít+ was
  We/ You/ They/ Số nhiều + were
  Mình xin lỗi nếu làm sai vì một số câu mình chưa hiểu đề lắm.
  @dinhnguyenanhthu315
  @hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới