Chuyển thành quá khứ : buy eat go hear learn make see think wear wite

Chuyển thành quá khứ :
buy
eat
go
hear
learn
make
see
think
wear
wite

2 bình luận về “Chuyển thành quá khứ : buy eat go hear learn make see think wear wite”

 1. Câu trả lời của mình là:
   Quá khứ của các từ trên là:
  buy -> bought
  eat -> ate
  go -> went
  hear -> heard
  learn -> learnt/ learned
  make -> made
  see -> saw
  think -> thought
  wear -> worn
  wite -> wrote

  Trả lời
 2. $\text{Chuyển các từ sau thành quá khứ :}$
  $\textit{Ta có :}$
  Buy –> Bought
  Eat –> Ate
  Go –> Went
  Hear –>Heard
  Learn –> Learnt
  Make –> Made
  See –> Saw
  Think –> Thought
  Wear –> Wore
  Wite –> Wrote
  ( mong mod đừng xóa câu này ạ do em không biết giải thích như nào ạ mong mod hiểu )
  —————————————————————–
  $@CuteKatie$
  $\textit{Xin hay nhất}$
  $\textit{No Coppy}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới