Có lỗi sai gì trong câu my father water the flowers every day

Có lỗi sai gì trong câu my father water the flowers every day

2 bình luận về “Có lỗi sai gì trong câu my father water the flowers every day”

 1. My father water the flowers every day
  ⇒ My father water the flowers every day
  sửa lại :
  My father waters the flowers every day
     Every day – hiện tại đơn
  Cấu trúc : S + V(s/es)

  Trả lời
 2. -> water => waters.
  $===”$
  $-$ Ta thấy trạng từ “every day” chỉ tần suất lặp đi lặp lại của hành động “tưới nước”.
  -> Thì hiện tại đơn (Với động từ thường): S + V (s/es).
    @ Chủ ngữ là: I, You, We, They, Danh từ số nhiều: giữ nguyên động từ.
    @ Chủ ngữ là: He, She, It, Danh từ số ít: Thêm “s” hoặc “es” sau động từ.
  $-$ Nhận thấy “My father” là chủ ngữ số ít.
  -> Ta cần thêm “s” sau động từ “water”.
  $*$ Dịch: Cha tôi tưới hoa hằng ngày.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới