Dịch các câu sau sang tiếng anh: Địa chỉ của bạn là gì ? Địa chỉ của mình là xã Xuân Thành . Bạn sống ở đâu? Mình sống ở xã X

Dịch các câu sau sang tiếng anh:
Địa chỉ của bạn là gì ?
Địa chỉ của mình là xã Xuân Thành .
Bạn sống ở đâu?
Mình sống ở xã Xuân Thành.
Địa chỉ của cậu ấy là gì ?
Địa chỉ của cậu ấy là số nhà 18 đường Nguyễn Trãi.
Cậu ấy sống ở đâu?
Cậu ấy sống ở số nhà 18 đường Nguyễn Trãi.
Địa chỉ của Mai là gì ?
Địa chỉ của cô ấy là đường Nguyễn Du.
Mai sống ở đâu?
Mai sống ở đường Nguyễn Du.
các anh cj và các bn làm bài vui lòng ko dùng gg dịch ạ . chân thành cảm ơn ạ

2 bình luận về “Dịch các câu sau sang tiếng anh: Địa chỉ của bạn là gì ? Địa chỉ của mình là xã Xuân Thành . Bạn sống ở đâu? Mình sống ở xã X”

 1. Dịch các câu sau sang tiếng anh:
  Địa chỉ của bạn là gì ? 
  =>What is your address? 
  Địa chỉ của mình là xã Xuân Thành .
  => My address is Xuan Thanh commune.
  Bạn sống ở đâu?
  =>  Where do you live? 
  Mình sống ở xã Xuân Thành.
  =>  I live in Xuan Thanh commune. 
  Địa chỉ của cậu ấy là gì ?
  => What is he? 
  Địa chỉ của cậu ấy là số nhà 18 đường Nguyễn Trãi.
  =>  His address is it is number of house 18 Nguyen Trai street. 
  Cậu ấy sống ở đâu?
  =>  Where does he live? 
  Cậu ấy sống ở số nhà 18 đường Nguyễn Trãi.
  => He lives at house number 18 Nguyen Trai Street. 
  Địa chỉ của Mai là gì ?
  => What is Mai’s address?
  Địa chỉ của cô ấy là đường Nguyễn Du.
  => Her address is Nguyen Du street. 
  Mai sống ở đâu?
  => Where does Mai live? 
  Mai sống ở đường Nguyễn Du.
  => Mai lives on Nguyen Du street.
  $\textit{#tan}$

  Trả lời
 2. What is your address?
  My address is Xuan Thanh commune.
  Where do you live?
  I live in Xuan Thanh commune.
  What is he?
  His address is it is number of house 18 Nguyen Trai street.
  Where does he live?
  He lives at house number 18 Nguyen Trai Street.
  What is Mai’s address?
  Her address is Nguyen Du street.
  Where does Mai live?
  Mai lives on Nguyen Du street.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới