GẤP !! winnie the pooh is a —- in the cartoon

GẤP !! winnie the pooh is a —- in the cartoon

2 bình luận về “GẤP !! winnie the pooh is a —- in the cartoon”

  1. Winnie the pooh is a ____in the cartoon
    -> Winnie the pooh is a bear in the cartoon
    -> Dịch : Winnie the pooh là một chú gấu trong phim hoạt hình
    -> Bear : chú gấu 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới